Søk Nærings-ph.d nå

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet, bør du søke midler nå. Alle kvalifiserte søkere som sender inn søknad i år, antas å få tildelt støtte, i følge Forskningsrådet. 

 

Hva er et Nærings-ph.d prosjekt? 

En Nærings-ph.d. gir bedriften verdifull kompetanse og skaper konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker kjernevirksomheten, produkter og tjenester i bedriften. Det er en flott mulighet for alle bedrifter, både store og små, for å styrke sin forskningskompetanse. Samtidig får den ansatte en forskerutdanning med spesialkompetanse i bedriftens faktiske behov og utfordringer, noe som kan være svært verdigfullt for bedriften! 

Ønsker du å lese mer om Nærings-ph.d, gå inn på Forskningsrådets sider HER.