Søk Nærings-ph.d nå

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet, bør du søke midler nå. Alle kvalifiserte søkere som sender inn søknad i år, antas å få tildelt støtte, i følge Forskningsrådet. 

 

Hva er et Nærings-ph.d prosjekt? 

En Nærings-ph.d. gir bedriften verdifull kompetanse og skaper konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker kjernevirksomheten, produkter og tjenester i bedriften. Det er en flott mulighet for alle bedrifter, både store og små, for å styrke sin forskningskompetanse. Samtidig får den ansatte en forskerutdanning med spesialkompetanse i bedriftens faktiske behov og utfordringer, noe som kan være svært verdigfullt for bedriften! 

Gjennom prosjektet Brohode Havbruk 2050 kan du og bedriften din få en grundig presentasjon om ordningen, og vi kan hjelpe til med å koble opp mot fagmiljøer å samarbeide med. Send gjerne en melding eller ring Kari Thyholt ([email protected], 916 24 120). 

Ønsker du å lese mer om Nærings-ph.d, gå inn på Forskningsrådets sider HER.