Trenger du mer kompetanse på RAS?

RAS forsøksanlegg ved Senter for Fiskeri og Havbruk. Foto: Morten Bondø

Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.

NTNU har satt opp et kurs på 7,5 studiepoeng for personer som ønsker mer ekspertise innenfor resirkuleringsanlegg.

Kurset vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet.

Søknadsfrist er 15.01.2020.

Interessert? Les mer om kurset.