Vi fortsetter suksessen med faglige webinar

I en hektisk hverdag med mange møter og aktiviteter, og også store geografiske avstander, er det til tider vanskelig å delta på alle nyttige arenaer. Som et ledd i klyngens ønske om å nå ut med viktig og spennende fagstoff til partnerbedriftene har vi derfor i høst lansert Aquatech lunsj-webinar.

Den  nest siste onsdagen i hver måned inviterer vi til én times webinar fra kl. 11 – 12 der man får presentert 2-4 relevante foredrag innenfor spesifikke tema. Med to webinar bak oss er vi svært fornøyd med både deltakelse og gjennomføring og vi har god tro på at dette blir en viktig formidlingsarena i 2020.

Gjennomførte webinar:

  • Muligheter for test og demonstrasjon av havbruksteknologi
  • Automatisert telling av lus – hva er tilgjengelig og hvilke muligheter kommer fremover

Neste webinar er 18. desember og tar for seg mulighetene i Big Data analyser.

Vet du virkelig hva Big data analyser innebærer og har du og din virksomhet sett på mulighetene som det bringer med seg? Vi inviterer til årets siste webinar den 18. desember og har invitert to dyktige foredragsholdere til å gi oss dypere innsikt. Meld deg på her: 

https://aquatechcluster.no/arrangementer/webinar-mulighetene-i-big-data-analyser-18-desember/