Er norsk settefisk-produksjon så god som vi tror?

TEKSET 2020 går av stabelen 11.-12. februar og på tapetet står tema som fiskevelferd, kompetanse, vannkvalitet, energi, smoltifisering og utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett. 

Stikkord for dag 1 er fiskevelferd, status på norsk settefiskproduksjon, energiforbruk på nye RAS-anlegg, kompetanseøking, vannkvalitet og digitalisering av sjømatproduksjon.

Dag 2 vil fokusere på ny teknologi, offentlige krav, smoltifisering og nye produksjoner basert på næringsstoffer fra oppdrett.

Se program og meld deg på.