Forskningsrådet bevilget 10 millioner til POCOplast!

bærekraft

Bilde: pixabay.com

Dette viktige forskningsprosjektet på utnyttelse av brukt hardplast skal NCE Aquatech Cluster være med på. Her kan engasjerte partnerbedrifter delta i jakten på nye løsninger for et renere hav og bærekraftig innovasjon!

Hvem, hva, når? 

POCOplast står for «Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture», og prosjektet ble søkt om i april. Her samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden (NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk) samt Miljøstiftelsen Bellona.

Prosjektet ledes av SINTEF Digital og er finansiert (2020-2022) av Norges forskningsråd over MILJØFORSK-programmet med midler fra Handelens Miljøfond. Totalrammen er på 13,5 millioner kroner, og oppstarten vil bli iverksatt på nyåret.

Hva skal prosjektet oppnå?

POCOplast skal utvikle ny kunnskap om muligheter og barriererer for bedre utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket. Gjennom å kombinere innsikter fra nyere forskning om bærekraftig omstilling og sirkulære forretningsmodeller skal vi identifisere nye løsninger som kan redusere plast-utfordringene og skape verdi for aktørene. Prosjektet skal også bidra til bevisstgjøring og ny kunnskap i bransjen for øvrig, og komme med anbefalinger om hvordan forvaltningen kan legge til rette for bedre ressursutnyttelse. Sammen skal vi flytte grenser, for å oppnå et renere hav og mer bærekraftig innovasjon i noen av de viktigste næringene for Norge.