«Vil du vite mer om markedsmuligheter i Skottland?»

Foto: visitscotland.com

Informasjonsseminaret «Go Global» fortsetter å gi deg inspirasjon til å se nye muligheter for vekst i internasjonale markeder! Seminaret kan bidra til å senke barrierene for å satse. 

I dette seminaret fokuseres det spesielt på mulighetene for norske bedrifter knyttet til akvakulturnæringen i Skottland. De viktigste funnene fra en ny markedsrapport om Skottland presenteres, og planlagte Global Growth-prosjektet som Innovasjon Norge skal sette i gang blir tatt opp.

Hva er Global Growth? 
Global Growth er et vekstprogram for norske bedrifter som gir deg muligheten til å vurdere vekst i nye, internasjonale markeder sammen med andre bedrifter innenfor samme industri. Du kan lese mer om vekstprogrammet her.

Ønsker du å melde deg og din bedrift på informasjonsseminaret ,se HER

Dato: 16. januar
Tid: 16:00 – 18:00
Sted: Innovasjon Norge, Fosnagata 13