Klar for nye markeder?

Innovasjon Norge, i samarbeid med NCE Aquatech, setter nå i gang med et markedsprosjekt for akvakulturteknologi til Skottland. Få mer informasjon om opplegget her.

Etter innspill fra flere av våre medlemsbedrifter ble Skottland i 2019 pekt ut som et spennende marked med vekstmuligheter for norske leverandørbedrifter til havbruksnæringen. Med dette som bakgrunn gjennomførte Innovasjon Norge et markedstudie i siste halvdel av 2019 som bekreftet mulighetene. 

Markedstudiet har nå resultert i oppstart av et eget markedsprosjekt, Global Growth (les mer om Global Growth prosjekter her) med mål om å gi deltakende virksomheter førstehåndskjennskap til mulighetene i Skottland. 

Skottland arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene som havbruk innebærer, med et fokus på både å ta vare på et unikt miljø, og til det beste for regionens befolkning. Ønsker bedriften din å få tilgang til et marked med potensiale for nye aktører? Meld din interesse til vårt eksportprogram.

Prosjektet Global Growth Salmon Aquaculture Scotland består av to ukesbesøk til markedet i Skottland. Her vil vi besøke relevante beslutningstagere som gjør det mulig å komme inn i det skotske markedet, eller utvide eksisterende virksomhet. I tillegg vil prosjektet inneholde tre felles arbeidsmøter i Norge hvor bedriftene møtes for å forberede neste besøk til Skottland, og bearbeide inntrykk og erfaringer fra forrige besøk.

Interessert i å delta? Meld din interesse her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/global-growth/global-growth-salmon-aquaculture-scotland/pameldingsskjema-global-growth-aquaculture-skottland/

Programoversikt:

 • Januar–mars
  Rekruttering til prosjektet.
 • 31. mars
  Workshop #1 – Kick-off: Forventninger og plan for gjennomføring
 • 18.-22. mai
  Market visit #1 – Besøk til relevante organisasjoner i Skottland, deltagelse på relevant konferanse
 • 8.-9. september
  Workshop #2 – The Explorer og Internasjonal Markedsutvikling
 • 21.-25. september
  Market visit #2 – Kundemøter i Skottland
 • 20.-21. oktober
  Workshop #3 – Internasjonale kontrakter, oppsummering, veien videre og avslutning.

Markedsmuligheter

Skottland og Norge deler en felles geografi, inkludert røffe og utfordrende forhold både til lands og til sjøs. Scotland Food and Drink har laget en strategisk plan for å øke volumet av laks til 300 000 tonn innen 2030. Skotske myndigheter arbeider for å realisere de store økonomiske mulighetene med et fokus på både å ta vare på et unikt miljø, og det til det beste for regionens befolkning. Flere store og mellomstore aktører er allerede på plass i Skottland. Styret i NCE Aquatech har bekreftet at Skottland ansees som et fortsatt viktig marked for deres bedrifter, og et marked med potensiale for nye aktører.

I vår ferske markedsrapport for lakseoppdrett i Skottland finner du bakgrunnstatistikk omkring produksjonen i Skottland, oversikt over de viktigste regionene og aktørene, og våre tidlige antagelser om hvilke muligheter dette gir gir norske bedrifter:  Aquaculture Scotland (ppt).

Programmet inkluderer

 • Workshops og forretningsmodell
 • Informasjon om eksportforskrifter og praktiske retningslinjer
 • B2B-møter med relevante representanter fra det skotske markedet
 • Innsikt og økt kunnskap om avanserte internasjonale markeder
 • Forståelse av relevante skotske forretningsmiljøer og sosial samhandling
 • Økt markedsinnsikt
 • Informasjon om hvordan du gjør forretninger i Skottland, blant annet om IPR, avtaleinngåelse og juridiske strukturer.

Deltageravgift

30 000 kroner per selskap (overnatting, reiseutgifter og andre tilsvarende kostnader dekker selskapene selv).