Lærer ny metodikk for å bygge bærekraftsbaserte forretningsmodeller

Innovasjon Norge fasiliterer gruppsdiskusjon for deltagende Aquatech-bedrifter. Temaet er momenter til potensielle bærekraftsbaserte forretningsmodeller. F.v. Marianne Hestvik (Innovasjon Norge), Hallstein Baarset Waister), Ingegjerd Eidsvik (Artec Aqua), Alfred Øverland (Innovasjon Norge) og Lars Georg Backer (Flatsetsund Engineering). Foto: NCE Aquatech Cluster.

I dag pågår et særdeles interessant gruppearbeid for deltagere i Chile-prosjektet Global Growth Aquaculture Chile. Innovasjon Norge har adoptert en videreutviklet canvas som bygger på Osterwalder: «Flourishing Business Canvas». Denne får bedriftene nå trene seg på, og det er første gang Innovasjon Norge prøver ut denne modellen.   

Gruppearbeid om hvordan verdier og vyer kan plasseres og videreutvikles i en Flourishing Business Canvas, her med Maritech fra NCE iKuben i sentrum. F.v. Sunniva Hellandsvik Ødegård (Innovasjon Norge), Jose Martinez (Eksportkredit),  Alfred Øverland (Innovasjon Norge), Janne Morstøl (Maritech) og Hallgeir Ringstad (Maritech). Foto: NCE Aquatech Cluster.

Deltakerne i prosjektet var i november på besøk hos en rekke oppdrettere og andre havbruksaktører i Chile. Nå er det samling i Kristiansund for planlegging av nytt markedsbesøk med mål om mer spesifikke samtaler med aktuelle kunder. Innovasjon Norge legger til rette for disse møtene. 

Ingegjerd Eidsvik (Artec Aqua) legger fram gruppens innledende arbeid. Foto: NCE Aquatech Cluster.

Underveis vil bærekraft settes i fokus, da engasjement for dette temaet definitivt kan gi positivt utslag overfor opinionen i Chile. Dessuten står bærekraft høyt på agendaen også i Norge og Europa.