Meld på workshop om telling av fisk!

Vil vite mer nøyaktig hvor mange fisk det er i merdene. Foto: NCE Aquatech Cluster.

Den 7. februar kl 10-14 inviteres medlemmene til å diskutere prosjektmuligheter og økonomisk potensial for videreutviklet fisketelling. Lerøy’s Stig Nidar Selvåg er blant de som deler sine tanker, og vi diskuterer mulige samarbeid for å løse utfordringene. Dette som en oppfølging etter at SalMar flagget behov for mer nøyaktig telling på fagforum i høst.

Program og påmelding: https://aquatechcluster.no/arrangementer/arbeidsmote-for-a-sjekke-grunnlag-for-prosjektsamarbeid-pa-telling-av-fisk/

Bakgrunn

Utfordringen med å få antall fisk i merden til å stemme ble flagget på fagforum for sjøbasert oppdrettsteknolgi i høst. Vi fant innspillet så viktig at vi inviterer alle klyngens medlemmer som kan ha interesse av dette til å øke forståelsen og diskutere mulige løsninger. Flere av aktørene leverer teknologi og tjenester knyttet til telling, og også andre kan ha forretningsmuligheter innen feltet, enten det er produkter, tjenester, forretningsmodeller eller kombinasjoner av disse. 

Hva er potensialet?

I tillegg til at Lerøy’s representant og de øvrige deltakerne vil dele sitt syn, vi vil også formidle synspunkter vi har innhentet fra andre aktører. Hvor store er konsekvensene ved telleavvik, og hva er årsakene? Så melder spørsmålet seg: Er det verdt kostnaden å utvikle ny teknologi, justere arbeidsoperasjonene eller montere utstyr med større kapasitet for å få bedre telleresulater? Vil kontinuerlig telling i merden være godt nok, og er disse løsningene gode nok? 

Hva gjør vi videre?

Om vi ikke får fasitsvaret, bør mulighetene utredes nærmere gjennom et felles prosjekt? Ønsker eventuelt enkeltaktører å ta ballen og løpe videre med relevante samarbeidspartnere? Dette står helt åpent. Vi vil gå nærmere inn på støttemuligheter og bistå initiativer der dette er relevant.