Vil roboter i nær fremtid klare å utføre kompleks bearbeiding av råstoff som i dag kun utføres av mennesker?

Dette er temaet på TechFood 2020 som arrangeres i Trondheim 04.02.20.

Hvordan kan dette bidra til en mer bærekraftig matproduksjon i Norge? Hva kan robotene gjøre for oss i dag og i morgen? Kan de gjøre kompleks bearbeiding av råstoff som bare mennesker klarer i dagHvordan kan det bidra til en mer bærekraftig matproduksjon i Norge?  Digital innovasjon er nødvendig, men hvordan kan vi legge til rette for et smidig og kostnadseffektivt skifte som bidrar til både mer bærekraftig bearbeiding og økt verdiskapning i Norge? 

Klyngeleder Kristian Henriksen vil være tilstede for å snakke om automatiseringsbehov i sjømatsektoren.

Mer informasjon og påmelding finner du her.