Havbruksprogrammet – et nytt tiltak for å fremme kompetanseutvikling for nyrekrutterte i næringen!

Trude Heggstad lanserte gladnyheten at det nå utvikles et program som skal gi nyrekrutterte en god introduksjon til havbruksnæringen. Behovet for dette ble avdekket i en undersøkelse som ble gjort i prosjektet Brohode Havbruk 2050. Foto: NCE Aquatech Cluster

Behovet for tverrfaglig kompetanse og forståelse for verdikjeden blir større og større. Et faglig program for nyrekrutterte gir mulighet til å bli kjent med næringen på nært hold. Dette ble lansert av Trude Heggstad på årssamlingen for Sjømat Norge Havbruk Midt og NCE Aquatech Cluster.

Kompetansekartleggingen i regi av Brohode Havbruk 2050 avdekket et økt behov for tverrfaglig kompetanse og generelt høyere krav til kompetanse i havbruksnæringen. Man tok dermed initiativ til et program som retter seg mot traineeprogrammer i Trøndelag, interne traineeprogrammer i bedrifter og tilbud til nyansatte.

Målet er å gi nyrekrutterte en helhetlig forståelse for verdikjeden, innsikt i FoU-arbeid og et bredt nettverk i næringen. Det legges opp til program som gjør kandidaten kjent med næringen, som foredrag, oppgaver, nettverksbygging og samarbeid med andre miljø.

Følg derfor med på den videre utviklingen og ta gjerne kontakt hvis du vil høre mer om dette!

Tekst: Kari Thyholt