Hold av 10.-11. mars til Brohodesamling!

Foto: NTNU

Den 10.- 11. mars går Brohodesamlingen for våren 2020 av stabelen, denne gang både i Flatanger og Rørvik!        

Samlingen arrangeres i samarbeid med Havbruksparken Midt-Norge i Flatanger, Nærøysund kommune og INNOVArena. Det legges opp til en idémyldring mellom elever, studenter, forskere, lærere og næringsaktører. Sammen skal vi løfte havbruk fra en erfaringsbasert til en kunnskapsbasert næring.

Målet med arrangementet er å identifisere problemstillinger som er viktige for næringsaktørene og som kompetansemiljøene i Trondheim kan bidra til å løse gjennom student- og forskningsprosjekter. Mer spesifikt kan det dreie seg om sommerjobb, bachelor- eller masteroppgave, næringsphd, utplassering, FoU prosjekter eller jobbrekruttering.

Brohodesamlingen vil finne sted parallelt i Flatanger og Rørvik. Deltakerne velger destinasjon på forhånd basert på faglige interesser. 

Informasjon oppdateres på nettsiden til Brohode Havbruk 2050: https://www.ntnu.no/brohode-havbruk

Tekst: Kari Thyholt m fl