Nytt unikt studie utviklet i Trøndelag

Ytre Namdal fagskole har nylig fått godkjent studiet «Ledelse havbruksoperasjoner» med planlagt oppstart på nyåret 2021 eller høsten 2021.

Det nye studiet vil være med og sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft til en næring i stor vekst, der næringen selv peker på helhetlig kompetanse innen ulike ledelsesnivåer som et særdeles viktig punkt for en videre bærekraftig utvikling.

Studiet vil kvalifisere kandidatene til å lede personell og arbeidsoperasjoner på sjøbaserte akvakulturanlegg. Utdanningen skal bidra til økt formalkvalifikasjon der ledelse, biologi, produksjonsplanlegging, kvalitetssystemer og HMS er sentrale emner.

Studiet er et resultat av at det blå kompetansemiljøet i Trøndelag har fått i oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune å videreutvikle utdanningstilbudet rettet mot havbruksnæringens kompetansebehov. De samarbeidende skolene er Ytre Namdal fagskole, Guri Kunna videregående skole, Ytre Namdal videregående skole, Trondheim fagskole og Val videregående skole.