Nyvinning innen roboter gir potensial for lakseslakterier

Ekrem Misimi viser hvordan man tenker nytt rundt opplæring av roboter. Foto: NCE Aquatech Cluster

TechFood’20 har i dag gått av stabelen, med spennende nyheter innen robotisering. Konferansen startet med omvisning og demonstrasjoner i SINTEF Ocean sin robotlab. 

Det var SINTEF Ocean som inviterte til denne nasjonale konferansen om digitalisering, kunstig intelligens og robotisert automasjon innenfor bearbeiding av mat.  Formålet var å skape en arena for deling av ideer og erfaringer på langs av innovasjonsaksen og på tvers av bransjer innen bearbeiding av mat. Ønsket var å bidra til fortgang i den digitale innovasjonen, og konferansen ble ledet av forskningsleder Kirsti Greiff.

Enklere opplæring av roboter til å gjøre jobben

Interessant for klyngen og særlig slakteriene er hvordan SINTEF Ocean har utviklet nye metoder for å lære opp roboter. Disse kan, hvis brukeren samarbeider med SINTEF og en teknologileverandør, resultere i løsninger for å automatisere ytterligere, eksempelvis i slakteri. Ekrem Misimi (SINTEF Ocean) fortalte hvordan robotene kan trenes opp på nye og arbeidsbesparende måter ved kombinasjon av Deep Reinforcement Learning og simulering. Misimi jobber også med å få opp et NFR-prosjekt hvor NCE Aquatech er med.

 Følsomme robothender 

Aleksander Lillienskiold (PhD-kandidat ved NMBU og forsker ved SINTEF Ocean) viste hvordan robothender inspirert av mennesket med deep learning kan gjøre avansere oppgaver, som eksempel å løse Rubriks kube. Skrittet videre er «soft robotics»,myke hender med sensibilitet. Disse er fortsatt ikke tilstrekkelig intelligent til å kunne kjenne hva de gjør, eksempelvis ved håndtering av fisk. Med robothansker med tusen sensorer utviklet av MIT er man imidlertid inn på rett spor. Det er også kommet enda nyere teknologier som SINTEF jobber med for å flytte kunnskap vi har fra industrien over til robothender. En visjon er å utvikle metoder for å lage hender som er billigere enn det man kan få i dag, eksempelvis ved 3D-printing til f eks 10 000 Kr fremfor dagens pris på en robothånd som kan være 4 millioner kroner.

Eskil Laukvik fra SinkabergHansen var blant tilhørerne som nå vil bli med inn i et slakteriforum i NCE Aquatech Cluster. Her vil det bli rom for å løfte frem prosjektforslag av felles interesse for slakteriene. Gode ideer ble diskutert allerede under minglingen på konferansen. Foto: NCE Aquatech Cluster

Prosessoptimalisering med hurtigmålinger

Ingrid Måge (Seniorforsker ved NOFIMA, Ås) viste hvordan online kvalitetsmålinger i kombinasjon med multivariate analyser av råvarer kan gi modeller for å optimalisere videre prosess og kvalitet på sluttproduktene. Dette fagmiljøet har gode kunnskaper innen matvitenskap og er vant til å jobbe tett sammen med industrien. Fra NMBU viste Alex Mason hvordan roboter kan øke fleksibiliteten i produksjon sammenlignet med større linjer.

Hvordan kan slakteriene dra bedre nytte av teknologien?

Dette er interessante temaer og nyvinninger innen automatisering for slakteri og videreforedling. En terskel til å ta i bruk slik teknologi kan være både bestillerkompetanse hos brukerne og behov for bedre problemforståelse hos leverandørene. Klyngen vil nå tromme sammen til et slakteriforum for oppdretterne, hvor de kan brainstorme om behov og fremtidsmuligheter. Klyngen vil så bistå med å få mobilisert leverandører til å utvikle løsninger. Dette var forslag som kom opp under fagforum for automatisering i slakteri og videreforedling i høst. Etter å ha besøkt slakteri og belyst temaet robotisering på fagforumskonferansen vil vi nå iverksette dette forumet.  

Hvordan skal Norge opprettholde konkurransekraften?

På programmet var det også mange andre gode foredrag om hvordan robotisering kan effektivisere matproduksjon. Klyngens leder, Kristian Henriksen, bidro avslutningsvis med sine betraktninger rundt automatiseringsbehov i sjømatsektoren. Hvordan skal Norge kunne konkurrere med utlandet med både høye timelønninger og de siste årenes negative utvikling i produktivitet? Likeså veksten i lavkostland med særdeles rimelig arbeidskraft og store industrielle aktører som går inn? Vi må automatisere og øke innovasjonstakten i Norge og satse på utviklingsprosjekter med globalt potensial!