Slå til på internship-studenter fra NMBU!

Professor Turid Mørkøre tilbyr havbruksnæringen å motta internshipstudenter fra akvakulturstudiene ved NMBU. Foto: NCE Aquatech Cluster

Professor Turid Mørkøre fra NMBU lanserte på årskonferansen studietilbudene for havbruksentusiaster. Det nye nå er at studenter kan bake inn internships som del av studiene sine, og flere har allerede begynt å melde sin interesse for dette. 

Professor Turid Mørkøre ønsker kontakt med havbruksaktører som ønsker å ta imot internship-studenter fra NMBU. Foto: NCE Aquatech Cluster

Dette kan være en fin inngang til rekruttering for næringen, og interesserte kan gjerne ta kontakt nå! Medlemmene i NCE Aquatech vil også få tilsendt mer informasjon om hvordan de kan gå frem for å få til et vellykket internship. Andre universiteter har gode erfaringer, og vi har fått meddelt at bedrifter står på liste for å ta imot studenter hvert år.

Les mer om studiene i Professor Turid Mørkøre’s presentasjon.