Utlyser 72 mill til FoU innen bærekraftig akvakultur

Nordforsk har nå åpnet en utlysning innen bærekraftig akvakultur. Programmet vil støtte 6 – 8 FoU-prosjekter med opptil 10 millioner NOK. Søknadsfristen er 5. mai.

Nordforsk er en organisasjon under Nordisk  ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur. De nasjonale forskningsrådene, universitetene og andre organer som finansierer forskning er sentrale interessenter for NordForsk. Målet er å å øke kvaliteten, påvirkningskraften og effektiviteten til nordisk forskningssamarbeid og dermed bidra til at Norden skal være verdensledende innen forskning og innovasjon.

I det aktuelle programmet er organisasjoner fra både Estland, Latvia og de nordiske landene involvert. Det overordnede målet er å generere kunnskap og løsninger for bærekraftige  landbaserte og marin oppdrett av laks i de nordiske landene. Programmet skal også fremme perspektiver på ansvarlig forskning og innovasjon innen bærekraftig akvakultur i en nordisk kontekst. Fire viktige områder er prioritert:

  1. Akvakultur mikrobiom-systemer
  2. Akvakultur fôringssystemer
  3. Bioteknologiske fremskritt
  4. Akvakultur «big data» monitorering og styresystemer

Les mer om utlysningen her.