Klyngens fysiske møteplasser utsettes

Illustrasjonsbilde fra tidligere nettverksmøte

Illustrasjonsbilde fra tidligere nettverksmøte Foto: Mikael Sætereid

Med bakgrunn i den pågående situasjonen med Covid-19 er det besluttet at NCE Aquatech utsetter alle fysiske nettverksarenaer planlagt i perioden mars-mai. Det vil bli tatt løpende vurderinger om denne perioden skal endres og klyngen forholder seg til anbefalinger fra FHI.

Prosjektmøter gjennomføres som planlagt, men vil gjennomføres per video, med systemer som muliggjør bred deltakelse. Dette har vi gode erfaringer med gjennom vår webinarserie.

Vi fortsetter også med vår faste webinarserie, hvor du nå den 18. mars kan få bedre innsikt i SkatteFunn og andre virkemidler: https://aquatechcluster.no/arrangementer/webinar-skattefunn-og-andre-virkemidler/

Usikker på hvilken informasjon om Covid-19 som stemmer og som påvirker din virksomhet? Her finner du oppdatert informasjon  https://www.bdo.no/nb-no/nyheter/2020/coronaviruset-her-finner-du-gode-rad-for-din-virksomhet?