Helsevesenet trenger næringslivets hjelp!

Sykehusinnkjøp HF er satt i rød beredskap fra og med 16. mars 2020 grunnet stor mangel på smittevernsutstyr, som er et viktig middel i bekjempelsen av COVID-19 pandemien. De ber nå om å få kjøpe tilgjengelig volum av utstyr og utfordrer norsk næringsliv på hurtig oppstart av ny produksjon av slikt utstyr slik at vi slipper å kjøpe dette fra Kina.

Vi i NCE Aquatech Cluster ønsker å bidra til bekjempelsen av Covid-19 viruset og ønsker derfor å gi informasjon til dere som vil bidra med utstyr og evt. personell som helsevesenet har behov for. Sykehuskjøp har ansvar for innkjøp av alt utstyr til helseforetakene og har opprettet et kontaktpunkt for næringslivet gjennom mailadressen [email protected]  Utvikling av ny produksjon koordineres gjennom Norsk Katapult som SIVA har ansvar for.

Vær vennlig og svar til disse på spørsmålene under.

  1. Kan dere produsere noe helseutstyr ved å tilpasse produksjonen deres?

Har din bedrift mulighet til å legge om produksjonen for å kunne produsere helseutstyr? Her må sikkert nytt produksjonsutstyr kjøpes inn og det må vi finne løsning for. Produksjonen i dag foregår i hovedsak i Kina, vi må få til å gjøre dette selv.

Ta kontakt med:
Siri Stabel Olsen, 99252274 [email protected]
Programleder Bjørn Arne Skogstad, 48149070, [email protected]

2. Kan dere bidra med andre midler eller personell?

Litt lengre fram i tid kan det også være behov for utstyr som midler til desinfisering, engangslakener og lignende.
Dersom det på sikt oppstår en situasjon hvor det etterspørres mer nødvendig personell ønsker vi også allerede nå å kartlegge bedrifter som kan stille med dette.

Send mail til: [email protected]

3. Har dere noe av dette som kan tas inn i helsesektoren? Oppgi hva og hvor mye dere har

  • Kirurgiske munnbind
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
  • Nitril- eller latekshansker
  • Klasse FFP3 åndedrettsvern
  • Fuktbestandig smittefrakk med lange ermer og mansjetter

Send mail til: [email protected]

Les mer informasjon om sykehusinnkjøp.
Les mer om Norsk Katapult.