NTNU søker PhD-kandidater innen bærekraftige råstoffer til laksefôr

Ønsker du eller noen i ditt nettverk å ta en PhD grad innenfor fôrråstoffer til fiskefôr, for å øke bærekraften i lakseoppdrett?

Da er det muligheter hos NTNU nå, hvor det lyses ut 2 PhD-stillinger innen fagområdet marin vitenskap. Stipendiatene skal jobbe med å øke utnyttelsen av marint og terrestrisk restråstoff samt makroalger i framstilling av oppdrettsfôr. Kandidatene skal utvikle kompetanse og kunnskap om prosessering og sammensetning av disse restråstoffene og egnetheten i fôringsforsøk med fisk.

Vil du vite mere så se her eller ta kontakt med

Rolf Erik Olsen, tlf 73596352 / 97598169, e-post: eller Kjell Inge Reitan, tlf. 73590841/93013045, e-post: