RFF Møre og Romsdal lyser ut 6,9 millioner kroner til forskning i fylket

Er din bedrift lokalisert i Møre og Romsdal og ønsker å komme i gang med forskning og utvikling? Bedrifter (og kommuner) kan nå søke Regionalt Forskningsfond Møre og Romsdal om inntil 500.000,- til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Denne utlysningen er en Kvalifiseringsstøtte som skal få opp forprosjekt som kan gå videre til hovedprosjekt med støtte fra regionale, nasjonale eller internasjonale ordninger.

Kriterier

Kvalifiseringsprosjektene må omhandle minst to av disse temaene:

  • Prosjekt som bidrar til bærekraftige løsninger og det grønne skiftet
  • Muliggjørende teknologier (bransjespesifikke eller generiske)
  • Havrommet som grunnlag for næring
  • Innovasjon i kommunal sektor

Bedriften må ligge i Møre og Romsdal og må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø. Det er også et krav om 50% egeninnsats i form av penger eller egne timer.

Her kan du lese mer om utlysningen.