Vi ønsker å møte behovet hos våre medlemmer

Den utfordrende situasjonen Norge, og resten av verden, nå er inne i, påvirker allerede også vår sektor. Dette krever at alle evner å omstille seg etter beste evne, også vi i NCE Aquatech.

I den forbindelse vil vi i NCE Aquatech fra og med neste uke ta kontakt med medlemsbedrifter for å høre om hvilke behov dere som bedrift ser på kort, mellomlang og til dels lang sikt.

Bakgrunnen for denne kartleggingen er at vi i NCE Aquatech ønsker å møte det umiddelbare behovet våre medlemsbedrifter har, men også at vi kan få bringe eventuelle innspill videre til virkemiddelapparat sentralt og regionalt i Norge.

Om du/din virksomhet har innspill å komme med, ber vi deg gjerne om å ta kontakt med oss allerede nå. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med en av oss i klyngeteamet direkte per telefon, eller ved å sende en mail til Kine Kilen, [email protected], for å avtale tidspunkt for et intervju i neste uke.