EATiP med NCE Aquatech og andre medlemsklynger har søkt stort EU-prosjekt

EATiP er den europeiske teknologi- og innovasjons plattformen for akvakultur. Nå har organisasjonen og 8 av medlemsklyngene inklusive NCE Aquatech Cluster foreslått et stort EU-prosjekt, «CSI4Aqua».

Prosjektet er tenkt som et samarbeid på tvers av flere slike store teknologiplattformer som EATIP.

Dette håper vi skal materialisere seg til et særdeles spennende akvakulturprosjekt! Dette var trinn 1 – konseptforslag, og vi krysser fingrene for at vi skal bli blant de få som inviteres invitert til trinn 2, som i så fall blir full søknad!

Vil du lære mer om hva EATiP ellers gjør? Gå inn på nettsiden eller hør generalsekretær Alexandra Neyts sitt foredrag her.