Finn portugisiske samarbeidspartnere gjennom Blue Bio Roadshow

Portugisiske BlueBio Alliance har sammen med klyngene NCE Aquatech og NCE Legasea fått innvilget EEA Grants-støtte til et prosjekt kalt BlueBio Roadshow. Prosjektet er et besøksprogram mellom norske og portugisiske havbruksaktører, med fokus på å åpne dører for 6 vinnere av et portugisisk akseleratorprogram.

Vinnere av første utgave av Blue Bio Value. Foto: BlueBio Alliance.

Bedriftene som de to siste årene har vært kåret som de mest fremragende i akseleratorprogrammet Blue Bio Value, besøker Norge for å stifte bekjentskap med investorer, kunder og andre interessenter. Sistnevnte type aktører inviteres så til Portugal for å overvære en avsluttende pitche-seanse i høst.

Som første aktivitet i prosjektet har den portugisiske grunderbedriften Undersee bidratt med foredrag under Global Aquatech Summit. Videre har portugiserne planer om et større besøk til Norge.

Vinnere av andre utgave av Blue Bio Value. Foto: BlueBio Alliance.

Det vil komme mer informasjon om pitcheseansen som er tenkt i oktober, og hvilken form denne vil innta i disse Corona-tider. Hvis det blir grunnlag for fysisk møte, vil det kunne vanke reisestøtte til aktører innenfor målgruppen som vil til Portugal.

Dette initiativet ble mulig gjennom EEA Grants.