II’er stillinger ved NTNU, Brohode havbruk 2050

Gjennom kapasitetsløftprosjektet Brohode havbruk 2050 skal næringsaktører fra havbrukssektoren og/eller tilgrensende virksomhet bidra inn i akademia gjennom bistillinger ved NTNU. Slike bistillinger kalles i akademia for II’er stillinger eller på engelsk «adjunct positions». I år skal det rekrutteres to 10% stillinger.  Ytterligere én 20% eller to 10% stillinger er forventet utlyst i slutten av året.

Stillingene skal bidra til at NTNU kan fortsette en sterk utvikling innen havbruk og sikre en god og tilstrekkelig forståelse for havbruksnæringa, som gjennom sin teknologiske utvikling og sine produksjonsutfordringer har behov for ny kompetanse og en større grad av interaksjon med et bredt spekter av fageksperter. I en prosess der NTNU i økende grad vil bruke havbruk som applikasjonsområde også blant sine, i første omgang, ulike teknologi- og ingeniørdisipliner, blir innspill fra næringa viktig.

Det NTNU søker er kandidater fra næringa som:

  • Har interesse for utvikling av området teknologi på biologiens premisser
  • Kan ta en tverrfaglig tilnærming til akvakultur og bidra til videre utvikling av samarbeid mellom fagområdene
  • Kan bidra i NTNUs strategiske utvikling innen havbruk og mat fra havet
  • Kan være brobygger og utvikle aktive nettverk mellom næringa og NTNU

De to bistillingene vil være knyttet til strategisk utvikling av Brohode havbruk 2050 satsningen ved NTNU, bidra til å styrke koblingen mellom næringa og akademia, og bidra med næringsrelevans inn i utdanning (knyttet til fellessamlingene i NTNUs nyetablerte Minor havbruk – teknologi på biologiens premisser, til det nyetablerte ingeniørstudiet i havbruksteknologi og evt. til andre relevante studieprogram).

Bistillingene vil plasseres inn i NTNUs akademiske stillingssystem med utgangspunkt i hvilken akademisk utdanningskategori kandidatene har, deres realkompetanse og akademisk erfaring – for eksempel undervisningserfaring. Oppstart av stillingene vil være andre halvår 2020. Stillingene vil organisatorisk være tilknyttet Institutt for marin teknikk, NTNU, som er Brohode prosjektets hjemmeinstitutt, men vil også være aktive opp imot andre institutt og fakultet. Det er i tråd med NTNUs mål for Brohode prosjektet, som er flerfaglig tilnærming for en robust utvikling av teknologi på biologiens premisser.

Er du interessert og riktig kandidat for en slik bistilling ved NTNU, så send en kortfattet mail som beskriver din interesse med CV til Alexandra Neyts – [email protected] og Bjørn Egil Asbjørnslett – [email protected]. Frist er FREDAG 1.05.2020. Aktuelle kandidater vil inviteres til en samtale via Skype Prof., MS Teams eller liknende.

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingene så nøl ikke med å ta kontakt med Alexandra (918 97 573) eller Bjørn Egil (918 97 687).

Partnerne i Brohode 2050: