Kontakt med akvakulturnæringen i Brasil – verdens 4. største tilapia-produsent?

3rd Norway-Brazil AquaSummit 2019, Sao Paulo. Foto: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge inviterer til 4th Norway – Brazil Aquaculture Summit den 27. oktober! I fjor presenterte klyngebedrifter sine produkter, fysisk tilstede eller online, oppdrettere presenterte sine behov (se liste), og det ble speed-dating og koblinger. I år kan konferansen bli online. Mer info kommer, så følg med!

Den fjerde utgaven av denne årlige samlingen vil bringe sammen norske og brasilianske nøkkelaktører innen akvakulturindustri. Det fokuseres på vellykkede partnerskap mellom landene og bruk av ny teknologier og digitale løsninger for sektoren.

Brasilianske oppdrettere presenterte i fjor sine behov, hvorav noen ble repetert flere enn en gang. Følgende liste er oppsummert av Innovasjon Norge:

 • Scanner for å måle biomasse i merdene
 • Automatisk fôringsenhet (som kunne scanne merden og fôre passende mengde, basert på informasjon (type fôr og mengde) tilgjengelig i produksjons-software )
 • Vaksinerings- og sorteringsprosess (automatisere hele prosessen ved å utvikle utstyr som hjelper med å stikkvaksinere fisken på en mer kontrollert måte, og samtidig sortere, med minimal kontakt med mennesker (unngå menneskelige feil)
 • Real time kvalitetskontroll koblet til informasjonssystem som gjør det mulig å se strategisk og kritisk informasjon fra en mobil-app og også adoptere korrektive aksjoner
 • Tilsvarende for prober som måler vannkvalitetsparametere.
 • Real time diagnostiske tester som kan gi hurtigere og mer presis respons på sykdom ved mottak av yngel
 • Oksygengenerering for effektiv inkorporering av oksygen i vannet.
 • Temperaturkontroll for å forbedre stabiliteten i systemet i den kalde sesongen.
 • Fisketeller fra yngel til utvokst fisk
 • Lavkost prober som kan måle vanntemperatur, oksygen og pH
 • Marint oppdrett: Teknologi som gir presis informasjon om biomasse (størrelsesfordeling og kvantitet) er svært viktig for å sjekke oppnåelse på alle tekniske indikatorer (tetthet, ernæring osv). Merk at marint oppdrett er helt i startgropen i Brasil, slik at utstyr må være økonomisk overkommelig. Arten er Dusky Grouper, som er truet og har en høy kilopris i flere land. Selskapet heter RhyAkva, samarbeider med Redemar. Her har vi en representant som også frekventerer Trondheim (Rhyder Ramos).

Hvis spørsmål, så nøl ikke med å kontakte Pilar Neves som er vår kontakt i Innovasjon Norge sitt kontor for Sør-Amerika. [email protected]).

 

3rd Aquaculture Summit, Sao Paulo, 13. november 2019. Foto: Innovasjon Norge.