Ønsker du å påvirke Horisont Europa?

Nå kan du bli medlem i en nasjonal referansegruppe for Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon. Vi trenger kunnskapsrike og engasjerte personer fra alle samfunnsområder. Frist for å melde interesse er 28. april.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker personer som ønsker å stille i nasjonale referansegrupper for Horisont Europa. Mer informasjon finner du på Innovasjon Norge sin side: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/onsker-du-a-pavirke-horisont-europa/