Regionalt forskningsfond Trøndelag skal mobilisere og kvalifisere til økt FoU-innsats

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser ut totalt kr. 6.500.000,- i kvalifiseringsstøtte til næringsliv og kommunal sektor for å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra andre relevante ordninger.

Små- og mellomstore bedrifter, kommuner og kommunale foretak oppfordres til å søke på inntil 500.000,- for å gjennomføre forskningsprosjekter som skal ta for seg utfordringer som er kritiske for etablering og/eller gjennomføring av et hovedprosjekt.

Utlysningen er løpende, men seneste tilltatte prosjektstart er 01. desember 2020.

Les mer på hjemmesidene til Regionalt forskningsfond Trøndelag.