Spørreundersøkelse: Kunnskapdeling, samarbeid og innovasjon i næringsklynger

Foto: Unsplash.com

Masterstudenten Marte Stenbakk Holmeseth (UiS) skriver sin masteroppgave innenfor innovasjon, teknologi og entreprenørskap og ønsker input fra NCE Aquatech sine partnerbedrifter.

Oppgaven tar for seg hvordan partnerbedrifter samarbeider og driver med kunnskapsdeling i klyngen, og hvordan dette påvirker innovasjonsevnen til medlemsbedriftene. Hensikten med masteroppgaven, og derav denne undersøkelsen, er å finne ut om samarbeid og kunnskapsdeling mellom selskaper i næringklynger gir en økt innovasjonsevne for partnerbedriftene.

Vi oppfordrer våre partnerbedrifter til å sette av noen minutter til å svare på denne undersøkelsen.

Svar på undersøkelsen her.