Svært gode tall for nytt havbruksstudie på NTNU

Foto: NTNU

Etter at søknadsfristen for høyere utdanning gikk ut den 15. april har det vært spennende dager for kapasitetsløftprosjektet Brohode Havbruk 2050. I år lanserte prosjektet et nytt havbruksingeniørstudie ved NTNU i Trondheim. Dette er en 3-årig bachelor med fokus på prosjektering og drift av havbruksanlegg som tar hensyn til fiskevelferd og miljøet. Gleden ble stor da søkertallene fra årets opptak ble publisert fredag 24. April. Tallene viser at BIHAV har fått hele 801 søkere, hvorav 78 har studiet som førstevalg. Med 18 studieplasser blir det dermed kniving om plassene for de havbruksengasjerte studentene.

Studiet ble utviklet på bakgrunn av prosjektets kompetansebehovskartlegging og i dialog med havbruksnæringen. Søknadstallene tyder på at selv om arbeidsmarkedet vil endres som resultat av covid-19, er det tydelig at unge ser fremover og at havbrukssektoren forblir en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg de gode hodene. Norsk havbruksteknologi og ekspertise innenfor operasjoner på land og til havs er i verdenstoppen. Med sin teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og sitt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning har NTNU et spesielt ansvar for å videreutvikle en bærekraftig produksjon av mat fra havet.

Dette er ett av mange tiltak i regi av Brohode Havbruk 2050 som har som mål å styrke rekrutteringen til den marine sektoren, øke næringsrelevansen innenfor havbruk i høyere utdanning og bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen. Det er i tillegg etablert en fagpakke (eller minor) i havbruk som gir sivilingeniørstudenter et grunnlag for å anvende egen spisskompetanse i denne sektoren.

Andre prosjektinitiativer er utarbeidelse av videreutdanningskurs, næringsphd, bistillinger fra næringslivet, forskere i bedrift, næringsrettet undervisning og studentprosjekter.

I en så fremtidsrettet og viktig næring for norsk industri, er det viktig at utdanningsinstitusjoner legger til rette for god og riktig kompetanse, samtidig som man må gjøre havbruksnæringen attraktiv for søkerne. Etableringen av havbruksingeniøren BIHAV er med dette som bakteppe et stort og viktig steg i riktig retning, og søkertallene viser at det er mange som har lyst til å bidra i å skaffe mer og bedre mat fra havet gjennom akvakultur. Det kan være helt essensielt i disse krisetider, både i Norge og resten av verden.

Les mer om Brohode Havbruk 2050 sine ulike tiltak i deres nye årsrapport eller på deres hjemmesider.