Sykehusinnkjøp HF søker leverandør(er) for åndedrettsvern! NB: Frist for å melde interesse er 22. april!

Helsemyndighetene kommer med sterk oppfordring til norske bedrifter som har mulighet til å starte eller omstille til produksjon av åndedrettsvern til norske nykehus. Leverandør(er) vil kunne forvente en avtale med foreløpig anslått ramme for norsk produksjon på 2,5 millioner enheter.

Norske bedrifter har sammen en mulighet til å øke norsk produksjon i Norge og gjøre landet og helsevesenet mer robust i forhold til koronapandemien.

Merk at fristen for å melde interesse er allerede 22. april kl. 12!

Bedrifter som ser at de har mulighet til å bistå bes gå inn på www.norskproduksjon.no og trykke på Meld din interesse.