Brohodekonferansen Høst 2020

29.10.2020 – Frøya kultur- og kompetansesenter

Årets tema: Havbruksnasjonen Norge 2030 – «sjømat» eller «sjømat og teknologi»?

Brohode Havbruk 2050 inviterer til en innholdsrik konferanse der næring, politikk, utdanning og vitenskap møtes for kunnskapsutveksling. I forkant av konferansen har som alltid studentene ekskursjoner og gruppearbeid. Kvelden før arrangeres konferansebankett med næringspolitiske innlegg.

Foredragsholdere og program kommer senere.

Sett av datoene.

Her kan du lese invitasjonen.