Har din bedrift ambisjoner om internasjonal vekst? Bli med på workshop!

Veien til internasjonal vekst handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye og potensielle kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler, forretningskultur og hvordan din bedrift håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

Innovasjon Norge inviterer til workshop fordelt på fire digitale samlinger i juni. Workshopen er gratis, men krever egeninnsats.

Målgruppen for workshopen er bedrifter som aktivt jobber med eller ønsker internasjonal vekst og markedsinngang i løpet av de neste 6-12 månedene. Innovasjon Norge vil velge ut 4-6 bedrifter som får delta.

Les mer og meld din interesse!