KORAL kan ha positiv effekt på fiskehelse

Foto: Hallgeir Solberg AS

I 2019 startet klyngen sammen med Stiim Aqua Cluster akseleratorprogrammet Ocean of Opportunities. Formålet med programmet er å tilby vekstbedrifter innen havbruksnæringen tilgang til kunder, investorer og de store industriaktørene i næringen.  

Programmet består av 10 samlinger og går  mot slutten. Ocean of Opportunities avsluttes med lukket investorpresentasjon hvor bedriftene får møte de tyngste investormiljøene nasjonalt og internasjonalt som investerer i havbruksnæringen. 

En av deltakerne i programmet er Hallgeir Solberg AS, og i forbindelse med deltakelsen fikk Hallgeir Solberg være en av presentørene på NCE Aquatech Clusters Årskonferanse i 2020Der fikk han presentere sitt konseptKORAL – foran over 100 deltakere.  

KORAL er et konsept som skal rengjøre oppdrettsanlegg, samtidig som det samler opp og filtrerer avfallet fra rengjøringen. Notvaskeren skal rense nøtene for alger og avfall, og hindre avfallet fra å spres ut i omgivelsene.  

Med denne metoden vil omtrent ingen ting av groeeller organismene som holder til i denne virvles ut i vannmassene, og miljøet i nota vil være som normalt under rengjøringsprosessen. Metoden reduserer også miljøbelastningene i havet under/rundt oppdrettsanlegg, forteller Solberg. 

Hallgeir Solberg AS har som mål å utvikle enkle systemer til å øke fiskevelferden, forebygge sykdommer, redusere lusepåslag og øke lønnsomheten for havbruksnæringen. Målet med produktet er at levevilkårene til fisken skal bli bedre, samt at miljøet i havet vil bli renere. 

Sammen med Akvaplan-Niva har Solberg gjennomført et DistriktForsk-prosjekt der man gjennom litteraturstudier og funksjonstest har kartlagt i hvilken grad oppsamling av begroing kan forventes å ha en effekt på fiskevelferd og miljø sammenlignet med tradisjonell rengjøring av not uten oppsamling.  

Rapporten fra prosjektet gir en vurdering av hvilket potensial konseptet KORAL har, basert på en funksjonstest av konseptet, erfaring fra oppdrett, informasjon om tilleggsutstyr, kunnskap om impregneringsmidler og eksisterende regelverk. 

Vi kan ikke utelukke at hyppig eksponering for spyleavfall har negativ effekt på fiskehelse, spesielt gjeller, sier rapporten. KORAL kan ha en positiv effekt for å redusere risiko for nedsatt fiskehelse/ fiskevelferd i oppdrett. 

Rapporten er sammenfattet i en Power-Point som er tilgjengelig både på norsk og engelsk