RASHealth – desinfisering av ferskvann i resirkuleringssystemer

Vi gratulerer klyngepartnerne Nofima og NTNU, som i samarbeid med DTU Aqua har fått tildelt forskningsprosjektet RASHealth.

NCE Aquatech er samarbeidspartner til prosjektet og vil bidra til formidling av resultater og nyheter fra prosjektet underveis.

Det produseres årlig 344 millioner smolt til lakseoppdrett i Norge. Som i mange andre områder, står også denne produksjonen nå foran et stort teknologisk skifte. Landbaserte gjennomstrømmingsanlegg erstattes av resirkulerende akvakultursystemer (RAS), som består av en serie vannbehandlingsenheter, inkludert et biofilter for å behandle vannet og gjenbruke det. Disse komplekse systemene har lavt vannforbruk, ingen rømming og et kontrollert produksjonsmiljø som er optimalt for fiskeproduksjonen.

Utviklingen i RAS gir også nye utfordringer, for eksempel hvordan vannet kan desinfiseres uten at det gir negativ innvirkning på laksens helse og velferd, samt biofilterytelsen. Det er derfor et tydelig behov for mer kunnskap om effektiv og operativ desinfeksjonsstrategi i næringen. Flere strategier kan potensielt brukes til vannbehandling i RAS, men før dette tas i bruk i industrien må det dokumenteres hvordan dette påvirker fiskehelse, velferd og vekst. I tillegg er det behov for å utvikle en operativ metode for å overvåke biofilmaktiviteten. Dette for å sikre at balansen mellom å holde uønskede bakterier og virusnivåer lave, og funksjonelle bakterier i biofilteret stabilt, opprettholdes.

Med bakgrunn i dette satte Nofima i gang et prosjekt med følgende tittel:

Strategier for desinfisering av ferskvann i resirkuleringssystemer i akvakultur, for å forbedre oppdrett av lakseparr. 

Prosjektet fikk navnet RASHealth, og er et samarbeid mellom Nofima, NTNU og DTU Aqua i Danmark. Prosjektperioden går fra 15.01.2020 – 15.12.2023.

Det er et stort behov for å utvikle nye protokoller spesifisert for laksekultur i RAS, sier Vasco Mota, forsker i Nofima, og fortsetter: Vi forventer at prosjektet skal kunne bidra til standardisering av desinfeksjon av vann i RAS-anleggene, med betydelig innvirkning på hvordan anleggene utformes og yter i fremtiden.

Det er behov for stadig ny, forskningsbasert kunnskap, innenfor bruk av RAS anlegg og vi ser fram til både oppstart, gjennomføring og senere resultater fra forskningsprosjektet, utfyller klyngeleder Kristian Henriksen. Det er i tillegg meget givende å kunne bidra til formidling fra forskningsprosjekter som skjer i klyngen, og det er ekstra hyggelig at det de siste månedene har blitt realisert to store forskningsprosjekter hvor NCE Aquatech Cluster er samarbeidspartner.

Ved å utvikle et matproduksjonssystem som effektivt produserer næringsrik mat med reduserte miljøpåvirkninger vil RASHealth også bidra direkte til bærekraft i norsk havbruk. Med disse forventningene har prosjektet utarbeidet følgende mål:

  • Å forbedre vannbehandlingsmetoder ved bruk av ozon (O3) og pereddikksyre (PAA).
  • Å øke biosikkerheten ved å ta i bruk desinfeksjonsstrategier som omfatter sykdomsvektorer og reservoarer av patogener.
  • Å dokumentere PAAs effekt på laksens helse, velferd og vekst, og å evaluere to metoder for å tilføre dette desinfeksjonsmiddelet i vannet.
  • Å utvikle og teste en ny kvantifiseringsmetode for biofilmaktivitet i daglig drift.

Vi håper å optimalisere eksisterende desinfeksjonsprotokoller og utvikle nye vanndesinfeksjonsstrategier for å kontrollere patogener i RAS-anleggene spesifisert for laksekulturen, avslutter Vasco Mota.

Les mer om prosjektet her.