– Styrker Nordmøres muligheter i havrommet

Foto: Tore Dyrnes/Tidens Krav

I fem år har det vært arbeidet systematisk for å styrke Nordmøres posisjon innen havbruksnæringen. En forstudie i 2015 ledet videre til et forprosjekt som fikk navnet Service på merdkanten. Med 2 millioner i støtte fra Innovasjon Norge og støtte fra fylkeskommunen går nå dette videre til et hovedprosjekt som i første omgang skal vare i tre år. Og med det er NCE Aquatech Cluster sin første node oppe å går i Kristiansund.

– Jeg har lenge jobbet for å få en struktur der vi bygger regionale klynger eller noder knyttet opp mot NCE Aquatech. Nå har vi fått på plass en slik avtale. Vi tilbyr regional ekspertise inn i NCE og får annen kompetanse tilbake, forteller Klaus Hoseth i Stranda Prolog til avisa Tidens Krav. Hoseth har i flere år vært styremedlem i Aquatech Cluster.
Det er innovasjonsselskapet Vindel som har søkt og fått støtte til prosjektet.

– Selv om den har en fast tilknytning opp mot NCE Aquatech, vil det også være en stor grad av regionalt selvstyre med egen lokal nodeleder, en egen styringsgruppe og lokale medlemmer, forteller Hoseth videre.

Les saken i sin helhet her. 

Tekst: Tore Dyrnes/Tidens Krav