Webinar: Bioøkonomiregionen Trøndelag -19. mai

I EU står en satsing på bioøkonomi høyt på dagsorden, og blir sett på som viktig for å oppnå en grønn og bærekraftig omstilling, slik EU ønsker gjennom sin vekststrategi Europas grønne giv. Trøndelag synes å ha et spesielt fortrinn innen bioøkonomi på grunn av våre komplette og nære verdikjeder.

Trøndelags Europakontor inviterer til webinar som ser nærmere på bioøkonomiregionen Trøndelag og de muligheter som ligger i økt verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging.

På webinaret får vi høre fra Fylkesdirektør for plan og næring, Kirsten Indgjerd Værdal, Stasjonsleder ved Nibio Steinkjer Lars-Bendik Austmo og Nasjonal kontaktpunkt for bioøkonomi Gudrun Langthaler.

Les mer og meld deg på!