CageEye lanserer ny autonom fôringsløsning

CageEye har lansert en ny utgave av deres autonome fôringsløsning som hjelper oppdretterne med å øke produksjonen, samtidig som det minsker fôrspill og gir økt fiskevelferd.

CageEye-systemet bruker kunstig intelligens og hydroakustisk sensorteknologi i kombinasjon med biologi- og miljødata. Sensorene kan observere hvordan fisken beveger seg i merden, og da vet systemet nøyaktig når fisker er klar for fôring. Systemet gjenkjenner adferdsmønstre og tilpasser fôringen i sanntid til fiskens appetitt under hvert enkelt måltid ved bruk av maskinlæring.

– Systemet tar egne beslutninger om når og hvor mye fôr fisken trenger, basert på tilgjengelige data og objektiv analyse av fiskens adferd og appetitt, forteller daglig leder i CageEye, Bendik S. Søvegjarto i en pressemelding.

Selskapet ser på autonom fôring som fremtiden for oppdrettsfisk, og påpeker at riktig fôring reduserer fôrspill, begrenser fôrkostnader og ressursbruken for oppdretterne. På sikt kan man dermed øke antall produksjonssykluser, som gjør at flere måltider blir produsert rundt om i verden. Etterspørselen etter sunn og bærekraftig mat øker, samtidig som verdens befolkning blir større.

– Vi må optimalisere produksjonen for å svare på den globale etterspørselen etter sunn og bærekraftig mat, en etterspørsel som trolig vil dobles innen 2050 når verdens befolkning når rundt 10 milliarder, sier Søvegjarto.

– Fisken nyter også godt av dette. Den går aldri sulten, og det blir mindre konkurranse om fôret i merden. Laksen kan spise seg mett og så lenge den vil, som igjen fører til at veksten akselereres.

CageEye er medlem av NCE Aquatech Cluster, og er et globalt selskap lokalisert i Oslo. Selskapets mål er å optimalisere sjømatproduksjonen på en mest mulig ansvarsfull, skånsom og bærekraftig måte. De tilbyr havbruksteknologi med utgangspunkt i artene og deres miljø, for å forbedre økosystemet i oppdrettsanleggene.

Her kan du lese hele artikkelen på kyst.no.