Økt satsing på forskningsdrevet innovasjon i havbruk

Til sammen får 22 forskningsmiljøer i Norge status som senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)  og flere av disse er rettet mot havbruk og matproduksjon. Forskningsrådet investerer hele 2 milliarder kroner i sentrene fordelt på 8 år.

Klyngepartner Nofima blir vertsinstitutt for SFI Digital Food Quality som skal ta for seg digitalisering innen matproduksjon. Senterets ambisjon er å transformere matproduksjonsindustrien til en mer effektiv og bærekraftig industri. Målsettingen er å utvikle smarte sensordrevne løsninger som leverer den informasjon om matkvalitet som kreves for å få til en vellykket prosessoptimalisering og digitalisering av mat-industrien.  I tillegg blir de en viktig samarbeidspartner til klyngepartnerne SINTEF Ocean og NTNU i senteret SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation, der tema vil være bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden. Begge senterne skal arbeide for grønn omstilling og bedre ressursutnyttelse.

– Det er svært positivt at Norges forskningsråd har innvilget nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Senterne er et viktig virkemiddel som fremmer både forskningskvalitet og anvendt forskning. Dette gir kort vei mellom forskningsresultater og bruk hos næringslivspartnerne i satsingen, sier administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, i en pressekommentar i Fiskeribladet.

Gratulerer til Nofima, SINTEF Ocean og NTNU!