Vis engasjement, og møt studentene på deres arena!

Foto: Regine Dotset Ringerud, NTNU

Av Anne-Maren Karlberg, Jonas Kristensen og Renate Solheim, studenter ved NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

I løpet av våren 2020 har vi fordypet oss problemstillinger relatert til rekruttering og kommunikasjon mellom studenter og havbruksnæringen i Norge.

Arbeidet er utført som del av et forskningsoppdrag for Brohode Havbruk 2050 i emnet “Forskningsoppdrag for bedrift” på NTNU.

 

NTNU-studentene Anne-Maren Karlberg, Jonas Kristensen og Renate Solheim ønsker å bidra til at næringen får bedre utnytte av de ressursene som studentene kan tilby, samtidig som studentene får mer kunnskap om alle de mulighetene som finnes i havbruksnæringen. Bildet viser studenter og forskere fra NTNU på bedriftsbesøk hos Bjørøya under Brohodekonferansen våren 2020 i Flatanger. Foto: Kari Thyholt/NCE Aquatech Cluster

 

Funnene våre viste at kommunikasjonen mellom havbruksnæring og studenter er preget av en forventning om at den andre parten bør ta kontakt. Studentene ønsker på sin side at havbruksbedriftene er mer til stede på campus, mens havbruksnæringen ønsker at studentene skal invitere dem dit.

God kommunikasjon mellom næringsliv og studenter er viktig for å gjøre studentene bedre forberedt til arbeidslivet, samtidig som næringsaktørene også må selge seg inn som attraktive arbeidsplasser etter endt studie. 

 

Næringslivet må se på studentsamarbeid som et steg i rekrutteringsprosessen, skriver studentene. Her er studenter og forskere fra NTNU på bedriftsbesøk  under Brohodekonferansen i Flatanger våren 2020. Foto: Kari Thyholt/NCE Aquatech Cluster

 

Vi ønsker at ressursene og kunnskapen som studentene sitter på skal styrke havbruksnæringen, gjennom både studentsamarbeid og som fremtidig arbeidskraft. Vi har derfor plukket ut fem konkrete tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom studenter og havbruksnæringen:

  1. Havbruksnæringen må ta seg tid til å kommunisere med studentene. Studentene etterlyser blant annet deres tilstedeværelse på campus, gjennom eksempelvis bedriftspresentasjoner og gjesteforelesninger. Så, vis engasjement, og møt studentene på deres arena!
  2. Kommuniser direkte med studentene. Ikke sats på å kommunisere via andre, da mister man kontroll over hvem som får “beskjeden”. Se råd 1, og snakk med studentene på plattformene de bruker, som for eksempel sosiale medier.
  3. Se på studentsamarbeid som et steg i rekrutteringsprosessen. Når en bedrift og student samarbeider rundt bachelor- eller masteroppgaver, har studenten en forventning om at dette skal hjelpe dem med å knytte kontakt med næringslivet. I slike samarbeid bør havbruksnæringen derfor fokusere på hva de kan tilby av muligheter etter endt samarbeid. Fremtidige jobbmuligheter er veldig viktig. Det er også verdt å merke seg at det viktigste for studentene når de skal skrive oppgave, er at temaet er noe som interesserer dem. Dette krever også at havbruksnæringen må skape interesse for, og være tydelige på, hvilke områdene de trenger forskning på.
  4. Tenk over hvor stillingsannonsene publiseres! Å bare benytte seg av nettsider som finn.no og nav.no betyr at man blir avhengig av at studenter aktivt går inn og leter etter jobber. Stillingsannonser på sosiale medier kan nå personer som ikke nødvendigvis er ute etter ny jobb, men som likevel kan være interessert. En blanding av disse kanalene vil være mest hensiktsmessig for å nå flest mulig.
  5. Stillingsannonser må i større grad fremheve de fordelene havbruksbedriften kan gi studenterne. Knytt dette opp mot punkter som studentene selv mener gjør en arbeidsgiver attraktiv. Studentene er blant annet opptatt av innovasjonsmuligheter på arbeidsplassen, arbeidsoppgaver som gir selvtillit og egenverdi, lærings- og utviklingsmuligheter, i tillegg til økonomiske og sosiale fordeler.

Med disse fem konkrete tiltakene ønsker vi å hjelpe havbruksnæringen med å bli mer synlig og attraktiv i en rekrutteringssammenheng. Da kan næringen bedre utnytte de ressursene som studentene kan tilby, samtidig som studentene får mer kunnskap om alle de mulighetene som finnes i havbruksnæringen. 

Her kan du lese hele rapporten «Brobygging: En kvalitativ analyse av rekruttering og samarbeid mellom havbruksnæringen og studenter» (PDF).