Metapod har fått finansieringsstøtte til oppdrett av gresshopper

Foto: Metapod

Metapod er medlem av NCE Aquatech Cluster, og har kommet opp med en idé om en ny proteinkilde som kan brukes i laksefôret. Proteinkilden kommer fra gresshopper, og er både bærekraftig og miljøbevisst. Metapod håper at gresshopper skal erstatte soya i laksefôret.

Gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien. Foto: Metapod

 

– Det prates ofte om hva vi kan ta fra laksen, men lite om hva vi kan gi tilbake til den. Med insektprotein kan man inkludere en naturlig og sunnere proteinkilde i fôret, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien.

 

 

 

 

Under bioingeniørstudiene på NTNU i Ålesund kom interessen for insekter for Fredrick Darien. Der leste han om insekters evne til å omsette energi, og om en gruppe organismer som ikke trenger å få i seg mye mat, men som produserer høyanvendelig protein. Det var slik ideen om oppdrett av gresshopper startet. Gresshoppene skal fôres med matrester som i dag blir kastet, og deretter bli til insektmel som brukes i fôr til laksen.

– Insekter er godkjent som fiskefôr av Mattilsynet. Målet vårt er blant annet å kunne erstatte alt av soya og dermed indirekte bidra til å hindre avskogingen i Brasil, sier Darien til Dagens Næringsliv.

I dag er soya en stor del av proteinkilden til fisken, og nesten alt av soya i fiskefôret kommer fra Brasil. Ved å produsere insektmel av gresshopper, skaper Metapod dermed en proteinkilde som både reduserer matsvinn og ivaretar miljøet.

– Når vi nå går i gang med oppdrett av gresshopper er det først og fremst for å imøtekomme et stort og økende behov for nye proteinkilder og mer og næringsrik mat til verdens befolkning. Storskala oppdrett av gresshopper er nytt, og vi har bygget teknologien vår fra bunnen. Slik har vi kontroll på alle ledd og faktorer i produksjonen, og kan dermed sikre en trygg og næringsrik matkilde, sier Fredrick Darien i en pressemelding.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet har sammen med et knippe lokale investorer bidratt med finansiering. Total finansiering per nå er på 12 millioner kroner, som er nok til at første fase av produksjonen kan settes i gang. I første fase anslår Darien en biomasse på 50-60.000 tonn og en produksjon på 10.000 tonn insektmel årlig, men ser for seg at dette kommer til å øke betydelig i fremtiden. Etter hvert som produksjonen øker, vil behovet for kapital også øke, og i følge Darien har flere investormiljøer og vekstfond allerede meldt sin interesse.

– Det er kun fantasien som setter grenser for hvor stort dette kan bli, mener Darien.

I første omgang har Metapod inngått en avtale med Salmon Group. Avtalen går ut på at Salmon Group skal ta imot alt insektmel som blir produsert av Metapod. I første fase skal det foretas en rekke tester og optimalisering med hensyn til fett, protein, aminosyrer og lignende for å skreddersy fôret til fisken.

– Måten Metapod tenker ressursforvaltning samsvarer helt med vårt arbeid med bærekraft i praksis, og legger ikke beslag på ressurser eller areal som kunne vært nyttet til annen matproduksjon til mennesker eller dyr. Dessuten tas det i bruk et restråstoff – en «problemressurs» så og si – fra annen matproduksjon som ellers ikke ville hatt like høy verdi. Sirkulærøkonomisk er dette spot on! Her har Metapod en helt unik posisjon, sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group i en pressemelding.

Les mer om Metapod her.