Over 800 vil bli Havbruksingeniør

Foto: Lasse Kristiansen

Det er mange søkere til det nye Havbruksingeniør-studiet ved NTNU i Trondheim. 78 studenter har studiet på førstevalg og over 800 har studiet på topp 10. Det er næringen glad for.

Med en årlig eksport av 2,7 millioner tonn sjømat til en verdi av 107,3 milliarder kroner (Kilde: Norsk Sjømatråd) er den store interessen for det ferske studiet gode nyheter for en næring med stort behov for fremtidig kompetanse.

– Havbruksingeniør-studiet er en styrke for videreutviklingen av norsk havbruksnæring, forteller Ragnar Sæternes i oppdrettsselskapet SinkabergHansen.

Han påpeker at flere trender viser at næringen i større grad har behov for spisset kunnskap innen ulike fagfelt i tiden fremover.

– Jeg tror den gode miksen av kunnskap blir en særdeles viktig faktor for bærekraftig vekst. Studiet er like viktig for oppdrettsbedriftene som leverandørnæringen, sier Sæternes.

Det 3-årige bachelorstudiet er utviklet i tett samarbeid med sjømatnæringa, og fokuserer blant annet på hvordan tekniske anlegg driftes og utvikles på land, til havs og nært kysten. Studiet har plass til ca. 25 studenter, og det ser ser derfor ut til at det blir fullt hus ved NTNU Gløshaugen i høst.

Brohode Havbruk 2050

En tradisjonell erfaringsbasert næring har et stadig økende behov for styrket kunnskap innenfor teknologi og biologi.

– Havbruket er i utvikling, og teknologisk utvikling og digitalisering skal gå hånd i hånd med ansvar for god fiskevelferd, miljømessig bærekraft og god kvalitet, sier Alexandra Neyts, prosjektleder i Brohode Havbruk 2050.

Gjennom prosjektet Brohode Havbruk 2050, og på bakgrunn av en kartlegging av kompetansebehov blant havbruksaktører, har studiene Minor i havbruk og Havbruksingeniør blitt utviklet ved NTNU. De to studiene vil bidra med ny og nødvendig teknologisk kompetanse inn i en næring i endring.

– Havbruksingeniør-studiet ble etablert som et nytt profesjonsstudium for å møte denne utfordringen. Kandidatene vil lære de tekniske faktorene og prosessene som skaper best mulig vilkår for fisk og miljø. Slik får de en helt unik utdanning som gir dem en mulighet for spennende jobber i Norge og ellers i verden, sier Neyts.

Fremtidens sjømatproduksjonen

Allerede for seks år siden foreslo Bjørnar Johansen, nå avdelingsleder i Trøndelag fylkeskommune, en havbruksrettet utdanning for både NTNU, næringslivet og fylkeskommunen.

– Jeg er veldig glad at vi nå starter. Næringslivet signaliserte tidlig at dette var viktig å få på plass ved «vårt universitet», NTNU, sier Johansen.

Siden 2012 har Guri Kunna videregående skole (tidligere Frøya vgs.) samarbeidet med NTNU og næringslivet om havbruk. Skolen har en marin tilnærming i alle fag.

– Samarbeidet mellom NTNU og havbruksutdanningen i den videregående skolen på Frøya må videreutvikles. Dette er et meget viktig tiltak for å få til en helhetlig utdanning til havbruksnæringa, sier Johansen.

FAKTA:

Havbruksingeniør-studiet
Campus: Gløshaugen, Trondheim
Oppstart: August 2020
Studieplasser: 25

Kombinerer teknologi og biologi med fokus på å utdanne studenter som har evne til å prosjektere og drifte tekniske systemer for produksjon av mat fra havet på en måte som sikrer fiskevelferd og ytre miljø.

Les mer om studiet her.

Brohode Havbruk
Brohode Havbruk er en bevegelse som stimulerer til samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet og forvaltning. Den har sitt utspring i en samarbeidsavtale mellom NTNU Havrom og Guri Kunna videregående skole, signert i 2012. I samarbeid med sjømatnæringen legger de grunnlaget for å utvikle kompetente næringsaktører.

Mer spesifikt er målene å:

  • Øke næringsrelevansen i høyere utdanning
  • Styrke rekrutteringen til den marine sektoren
  • Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen

Brohode Havbruk 2050
«Brohode Havbruk 2050» er et kapasitetsløftsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet skal utvikle en midtnorsk utdannings- og kunnskapsplattform for mer effektiv utnyttelse av eksisterende faglig spisskompetanse og realkompetanse innen havbruk. Det er tett samarbeid mellom forskere, teknologibedrifter og havbruksbedrifter gjennom prosjektet, noe som skal bidra til ny teknologi på biologiens premisser.

«Brohode Havbruk 2050» jobber med blant annet

  • Etter- og videreutdanning
  • Næringsaktører i utdanning
  • Minor i havbruk
  • Medveiledere i næringslivet
  • Nærings-phd
  • Forskere i bedrift

Prosjektpartnerne i Brohode Havbruk 2050 er NCE Aquatech Cluster, NTNU Oceans, Blått kompetansesenter, SINTEF og Trøndelag fylkeskommune.

Her kan du lese mer om Brohode Havbruk 2050.