Rapport: Rekruttering og samarbeid mellom havbruksnæringen og studenter

Diskusjon rundt bordet under HAV-arrangementet i 2019, som legger til rette for et tettere samarbeid mellom studenter og næringa. Illustrasjonsfoto: Simen Langeteig

På oppdrag fra prosjektet Brohode Havbruk 2050 har NTNU-studentene Anne-Maren Karlberg, Jonas Kristensen og Renate Solheim ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap sett på problemstillinger relatert til rekruttering og kommunikasjon mellom akademia og
havbruksnæringen i Norge.

I rapporten «Brobygging: En kvalitativ analyse av rekruttering og samarbeid mellom
havbruksnæringen og studenter” (PDF) foreslås en rekke tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom akademia og studenter, med fokus på studentoppgaver og rekruttering.

Inntrykket studentene har av havbruksnæringen har bedret seg over tid i takt med næringens utvikling og økt satsing på HMS, kommer det frem i rapporten. Et annet funn er at kommunikasjonen mellom havbruksnæringen og studenter i dag skjer gjennom tredjeparter, da både studentene og havbruksnæringen ønsker at den
andre parten skal kontakte dem.

Ett av de foreslåtte tiltakene er derfor å være mer tilstede på de kanalene studentene bruker, eksempelvis sosiale medier. Studentene etterlyser samtidig at havbruksnæringen er mer til stede på campus, eksempelvis på karrieredager.

Både studenter og næringsaktører er positive til et tettere samarbeid, da
dette er gunstig for begge parter. Men det må legges mer fokus på hvordan
studentene skal komme i kontakt med næringen, samt hvordan næringen skal
komme i kontakt med studentene.

Les mer om funnene og de ulike tiltakene i rapporten her: «Brobygging: En kvalitativ analyse av rekruttering og samarbeid mellom havbruksnæringen og studenter (PDF)