Etter- og videreutdanningskurs i Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk

Foto: Kari Thyholt

NTNU har sammen med Brohode Havbruk 2050 utviklet et nytt kurs innen Sikkerhetsstyring og risikoanalyse rettet mot havbruksnæringen. Du kan nå melde din interesse!

Dette er et etter- og videreutdanningskurs, hvor målet er å gi deltakerne innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet i havbruk. I begrepet «sikkerhet» legger vi både sikkerhet for personell, utstyr og fisk, skader på miljø og fiskevelferd. Etter gjennomført kurs skal deltagerne kjenne hovedelementene i god styring av sikkerhet, og de skal kunne bidra til å utvikle disse og bruke de i praksis i sin egen virksomhet.

Kurset gjennomføres med 2 samlinger fylt med spennende diskusjoner og gruppeoppgaver, interessante forelesninger, og tilslutt en avsluttende eksamen. I tillegg til faglig og teoretisk påfyll vil dere få 7,5 studiepoeng på masternivå.

Datoer:

  • Første samling: 7.- 9. desember 2020
  • Andre samling: 18.- 19. januar 2021
  • Eksamen: 02. februar 2021

Påmelding:

  • Siden det er første gang kurset skal arrangeres tar vi opp forhåndspåmelding, da det er begrenset antall plasser. Dersom du er interessert meld deg her: «MELD INTERESSE» frist 1. september.

Les mer om kurset her: Flyer EVU Sikkerhet havbruk