Ozonbehandling av vann i oppdrettsanlegg

Medlemsbedriftene Nofima og Normex skal sammen med oppdrettsselskapet Mowi gjennomføre tester for å se om ozonbehandling av vannet i oppdrettsanlegg kan gjøre levekårene til fisken bedre.

I landbaserte oppdrettsanlegg resirkuleres opp mot 98 % av vannet, og opphopning av bakterier og partikler kan føre til dårlig levekår for fisken. Testingen skal foregå ved Mowis settefiskanlegg i Volda, og gjennomføres av Nofima i samarbeid med teknologileverandøren Normex.

– Vi har stor tro på dette prosjektet. Vannkvalitet er veldig viktig for oss. Vi har generelt et
godt karmiljø på anlegget, samtidig som det alltid finnes rom for forbedring. Vi
håper å få fjernet mer av småpartiklene, få klarere vann og et enda bedre miljø for
fisken, sier driftsleder Kjell Arne Sætre ved Mowi til Teknisk Ukeblad.

Et annet mål med ozontestingen er å redusere annen type vannrensing på oppdrettsanlegg. RAS-anlegg bruke vanligvis mekaniske filter for å fjerne større partikler, biofilter med bakterier for å fjerne ammoniakk og UV-filter for å ta knekken på bakteriene. Utfordringen med det er at så og si alle bakterier blir fjernet, noe som kan forkludre bakteriebalansen i vannet.

Testingen vil foregå i sommer, og resultatene forventes å være klare i 2021.

– I testingen skal vi undersøke ulike faktorer som partikkelmengde, nitrogenforbindelser og metaller i vannet. Vi kommer også til å følge med på fisken for å se om prosessen påvirker den, med et spesielt fokus på gjellene som er ømfintlige, sier innovasjonskoordinator Per Brunsvik i Nofima til Teknisk Ukeblad.