Krisefond for næringslivet i Trondheim kommune

Som en del av krisepakken for næringslivet har kommunene fått midler fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) til kommunale krisefond for næringslivet.

Trondheim kommune har mottatt 12,1 mill kr til dette formålet. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i næringslivet. De skal gå til direkte og dokumenterbare utgifter, tilrettelegging og tap som er oppstått på grunn av koronakrisen.

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. Søknadsfristen er 1. oktober, og det kan søkes om maks 200 000 kr per bedrift. Det kan også søkes om tilretteleggende tiltak, med maks 500 000 kr som søknadssum.

Krav til søknaden er at bedriften/organisasjonen må dokumentere inntektssvikt og/eller økte kostnader som følge av koronakrisen.

Her kan du lese mer om krisefondet.

Lenke til søknadsportalen finner du her.