Nye utlysninger fra FHF

FHF har nå tre nye utlysninger – to innen havbruk og en innen kartlegging av matsvinn.

Utlysning: Biosikkerhetstiltak mot ILA, CMS og sår

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner til nye forskningsprosjekter på ILA, CMS og sårsykdom for å styrke biosikkerheten og forbedre fiskehelse og -velferd i norsk laksefiskproduksjon.

Les hele utlysningsteksten her.

Søknadsfrist: 26. oktober

Utlysning: Ernæringsbehov hos laksefisk

FHF lyser ut inntil 24 millioner kroner til nye forskningsprosjekter på ernæring som kan forbedre fiskehelse, tilvekst og produktiviteten i norsk laksefiskproduksjon.

Les hele utlysningsteksten her. 

Søknadsfrist: 26. oktober

Utlysning: Kartlegging av matsvinn for 2020

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for å få utført forskning for å kartlegge og gi en oversikt over reelle tall for matsvinn i norsk sjømatindustri for året 2020.

Les hele utlysningsteksten her. 

Søknadsfrist: 15. september