Vil du være oppdragsgiver for studenter i praksis i 2021?

NTNU Humanister i Praksis (HiP) 2021 søker inntil 9 praksispartnere som ønsker å være vertskap for 3 masterstudenter i praksis 14. januar – 3. februar 2021. Alle praksisprosjektene/oppdragsgiverne skal på en eller annen måte være knyttet til tematikken hav

I 2020 hadde Brohode Havbruk 2050 et samarbeid med studenter fra Humanister i Praksis, som resulterte i rapporten «Er det behov for humanister og samfunnsvitere i havbruksnæringen?». Rapporten kan leses her.

Etter et godt samarbeid i år, er de derfor på jakt etter flere oppdragsgivere for praksis i starten på 2021, denne gangen innenfor temaet Hav.

2021 er starten på FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling: Hvordan kan vi sikre et rent og rikt hav for kommende generasjoner, og legge grunnlag for bærekraftig havforvaltning i tillegg til havbasert næringsvirksomhet nå og i framtiden?

De humanistiske fagområdene som for eksempel språk og litteratur, kunst og musikk, film og teater, likestilling og mangfold, historie og kulturstudier bør være grunnleggende bærebjelker for utvikling av ethvert initiativ for en mer bærekraftig forståelse av /tilnærming til våre hav og til nåværende og fremtidige menneskelig samhandling med havene våre. Humanister i Praksis, NTNU søker nå samarbeidspartnere som har et relevant praksisoppdrag til våre masterstudenter.

Gjennom Humanister i Praksis vil studenter få anledning til å utforske og praktisere sin humanistiske fagbakgrunn og innsikt i samarbeid og diskusjon med ulike havromsaktører i løpet av 3 praksisuker i januar. En rekke havromstiltak etterlyser større medvirkning fra befolkningen, og utvikling av havromskompetanse og -forståelse blir ansett som nøkkelen til et bedre forhold til våre hav. Dette kan vi ikke oppnå uten å inkludere kunnskap om samfunn og kultur. Alle vitenskapelige og teknologiske utviklinger som påvirker havene våre må studeres og utvikles ved hjelp av kritiske og kreative tilnærminger, som nettopp er noe av kjernen ved alle humanistiske kunnskapsfelt.

Studentene er åpne for en rekke ulike praksisoppdrag, gjerne knyttet til utredninger, formidling, arrangement og andre aktiviteter som kan utvikle deres kunnskap om og gi mer bærekraftig forståelse av hav.

Har din organisasjon et relevant praksisoppdrag? Se mer info her og ta kontakt med [email protected] snarest. Søknadsfrist 20. september. 

Her kan du lese mer praktisk informasjon.