Forskningsrådet gir ut 20 millioner øremerket utvikling av norske fôrråvarer til fiskefôr

Tilgang på nye, bærekraftige fôrråvarer som dekker fiskens ernæringsbehov og har et lavt klimaavtrykk er en av havbruksnæringens største utfordringer framover.

Forskningsrådet har fått 20 millioner kroner gjennom Regjeringens tiltakspakke 3 for å  investere i gode prosjekter øremerket utvikling av norske fôrråvarer til fiskefôr. Gode prosjekter støttes med inntil 6 millioner kroner og skal dekke en prosjektperiode på inntil tre år.

Les mer og søk.

Søknad innsendt innen midten av oktober, kan forvente svar i midten av desember 2020, med oppstart 1. januar 2021. Søknader innsendt innen 15. desember 2020 kan forvente svar 15. februar 2021, med forventet oppstart i midten av juni 2021.