Samlet sysselsettingseffekt av sjømatnæringen i Norge er 60.000

Foto: Kari Thyholt

SINTEF Ocean slapp nylig sin årlige verdiskapings- og ringvirkningsanalyse som viser at sysselsettingseffekten av norsk sjømatnæring ligger på rundt 60.000 årsverk, hvor den ene halvparten skjer direkte i næringen, og den andre skjer som ringvirkninger tilknyttet næringslivet.

Målt i bidrag til brutto nasjonalprodukt ser man en samlet verdiskaping for sjømatnæringen i 2019 på 100 milliarder kroner.

Analysen som baserer seg på utviklede modellrammeverk og datakilder fra SSB fra 2004-2019.

Les rapporten i sin helhet.