Waister og Spillfree presenterte teknologien sin for 190 brasilianske aktører

Presentasjon av Waister for 190 lyttende brasilianske aktører.

Brasiliansk akvakultur er i sterkt vekst og ønsker velkommen norske teknologileverandører og investorer. Dette var hovedbudskapet under 4th Norway-Brazil Aquaculture Summit, hvor Waister og Spillfree presenterte teknologiene sine for 190 tilhørere. Disse var blant annet oppdrettsaktører, offentlig forvaltning, tilretteleggere og interesserte studenter ved universitetene i Brasil. 

Stort potensiale

Rød tilapia. Foto: MCassab

Brasiliansk akvakulturproduksjon har de siste årene hatt en årlig vekst på ca 5 %, til 758 000 tonn i 2019. Tilapia-produksjonen øker 10 % årlig og er verdens 4. største. Aktørene ønsker partnerskap med norsk industri som kan levere tilpasset teknologi for videre bærekraftig vekst i et stort marked. Dette er også øyeblikket for norske forretningsfolk å investere i brasiliansk akvakultur! Brasil eksporterer allerede oppdrettsfisk til et voksende globalt marked.

Norges ambassadør Nils Martin Gunneng og Francisco Medeiros (Peixe BR) var blant de som underbygde disse mulighetene. FIESP’s representant Roberto Imai understreket også den voksende entusiasmen i Brasil og behovet for samarbeid med Norge.

-Norge har energi, fiskerier og akvakultur, og kan bidra til mye her. Dette er et samarbeid som vi har  et sterkt ønske om å ivareta.

Etter disse innledende oppmuntrende ordene ble en blodfersk markedsrapport presentert av Altair Albuquerque, som demonstrerte gode muligheter for investeringer.

Norske teknologileverandører og brasilianske oppdrettere

To norske bedrifter, Spillfree (Vidar Myhre) og Waister (Hallsten Baarset) presenterte så sine løsninger for optimal utnyttelse av henholdsvis fôr med kameraer og maskinlæring og avfallsprodukter med filtrering og tørking. 

Tilapiaproduksjon i de store brasilianske elvene er en stor vekstnæring som trenger teknologi. Foto: tilabras.com

Brasilianske oppdrettere ble også presentert.  Tilabras satser på tilapia og ser gode muligheter for vekst. Med de optimale temperaturene og den gode tilførselen av vann i de store elvene i Brasil, er det klart at oppdrett i merder vil vokse.

MCassab group ble presentert av Juliano Kubitza. Bedriften startet i 2009 og eksporterer i dag fileter til USA og andre produkter til bl.a. Asia og produserer mel og olje. De har vekstplaner og ønsker å produsere høykvalitets produkter og ivareta fiskehelsen og miljøet.

Philip James presenterte mulighetene for bærekraftig lavtrofisk akvakultur i Atlanterhavet, på vegne av Horizon2020-prosjektet AquaVitae. Her er det samarbeid bl.a. mellom norske og brasilianske aktører. -Ta kontakt, var et av budskapene. Det jobbes også med å bygge opp en brasiliansk teknologi- og innovasjonsplattform, analogt med den europeiske plattformen (eatip.eu) som NCE Aquatech Cluster er medlem av. Dette kan bidra til økt og mer systematisk samarbeid mellom kontinentene.

Videre muligheter

Webinaret ble fasilitert på en utmerket måte av Innovasjon Norges Pilar Neves, som avslutningsvis oppfordret norske bedrifter til å se potensialet i det brasilianske markedet. Brasil er relevant, ikke bare i akvakultur men også andre sektorer.

Konferansen avsluttes i skrivende stund med B2B-møter mellom norske og brasilianske bedrifter og konsultasjoner med Innovasjon Norge’s avdeling i Rio de Janeiro.